Techno Rubber

Machines for rubber processing

Фестонен охладител - тунелен тип
Направи запитване

  Машината се състои от

- Входяща транспортна лента.

- Входящ модул с неръждаем съд за промол.

- Фестонен модул със стъпково преместване  

- Манипулатор - хващач за извеждане на материала от фестонния модул към изходящия.

- Изходящ модул с напречна роторна резачка

- Контролни табла с тъч панели.